Category Archives: Công Trình Đã Thi Công

Thi công hoàn thiện công trình bê tông khí nhà anh Canh Hoài Đức

Thời gian vừa qua thì Bê Tông Nhẹ Midori đã triển khai thiết kế và [...]

Thi công hoàn thiện công trình nhà anh Hải tại Tuyên Quang

Thời gian vừa qua thì Bê Tông Nhẹ Midori đã triển khai thiết kế và [...]

Thi công hoàn thiện công trình nhà chú Phiếu tại Tứ Kỳ, Hải Dương

Thời gian vừa qua thì Bê Tông Nhẹ Midori đã triển khai thiết kế và [...]

Thi công hoàn thiện công trình nâng tầng nhà anh Hiệp tại Thủy Nguyên

Thời gian vừa qua thì Bê Tông Nhẹ Midori đã triển khai thiết kế và [...]

Thi công hoàn thiện công trình nhà anh Quân tại Yên Sở Hoài Đức

Thời gian vừa qua thì Bê Tông Nhẹ Midori đã triển khai thiết kế và [...]

Thi công hoàn thiện công trình nhà anh Nguyên tại Đan Phượng

Thời gian vừa qua thì Bê Tông Nhẹ Midori đã triển khai thiết kế và [...]

Thi công hoàn thiện công trình nhà anh Minh tại Phú Thượng, Tây Hồ

Thời gian vừa qua thì Bê Tông Nhẹ Midori đã triển khai thiết kế và [...]

Thiết kế và thi công hoàn thiện công trình nhà anh Vũ tại Yên Viên Gia Lâm

Thời gian vừa qua thì Bê Tông Nhẹ Midori đã triển khai thiết kế và [...]